Ombildning till bostadsrätt

Vårt engagemang är lika stort i små som stora ombildningar. Restate är ombildningskonsulten både för den lilla föreningen med tre grannar som vill köpa sitt hus och stora områden med hundratals lägenheter. Vi hjälper dig med en lyckad ombildning till bostadsrätt.

Vänd dig till Restate när du behöver hjälp med ombildning till bostadsrätt. Med ledande erfarenhet i branschen hjälper vi er från de inledande förhandlingarna med fastighetsägaren till en lyckad ombildning till bostadsrätt. Vi levererar unika helhetslösningar genom vår breda kompetens. Restate genomför var tredje bostadsrättsombildning i Sverige vilket gör att ni får all den kompetens ni behöver.

Restates medarbetare är alltid engagerade från början till slut och har god kunskap och erfarenhet sedan mer än 30 år tillbaka. Vi som arbetar här genomgår regelbundna vidareutbildningar för att uppfylla alla krav som du har rätt att ställa på den konsult som ska genomföra din ombildning till bostadsrätt.

Restate tar alltid alla kostnader under ombildningsprocessen. Bostadsrättsföreningen betalar först när köpet av fastigheten genomförs och ombildningen slutförs.

Med oss får bostadsrättsföreningen både kompetens, erfarenhet och en väl genomförd ombildning till bostadsrätt. Restates medarbetare har genomfört många lyckade bostadsrättsbildningar där hyresgäster hos t ex Stena Fastigheter, Akelius och Wallenstam har köpt sina lägenheter.

Vi lägger stor vikt vid personligt bemötande och tydlig kommunikation mot alla hyresgäster i ombildningen. Vårt mål är att det efter ombildningen ska vara ett naturligt val att låta Restate förvaltning fortsätta ta hand om föreningen. Långa relationer är något vi värdesätter och Restate vill fortsätta vara ett stöd för föreningen under lång tid framöver.

Vårt engagemang är lika stort i små som stora ombildningar. Restate är ombildningskonsulten både för den lilla föreningen med tre grannar som vill köpa sitt hus och stora områden med hundratals lägenheter.

Vill du veta hur en ombildning till bostadsrätt går till, hör av dig till oss så berättar vi mer och beskriver hur Restate kan hjälpa dig att ombilda utifrån din situation.

Välkommen till ett personligt bolag med stor kompetens.

Fördelar med att ombilda till bostadsrätt

Processen med att bilda bostadsrättsförening startar redan när ett par hyresgäster i fastigheten börjar prata om möjligheten att bilda bostadsrätt och köpa sin fastighet.

Det finns många fördelar med att äga sin lägenhet, något som visar sig när ombildningen lyckas och hyresgästerna kan köpa fastigheten och därmed sina lägenheter. Det är dels en investering för framtiden som innebär ett eget kapital och en långsiktig trygghet, men att bilda bostadsrättsförening innebär också att du som bostadsrättshavare har ett direkt inflytande över både din lägenhet och hela huset med t.ex. tvättstuga och parkeringsplatser. Genom att du som medlem i föreningen väljer styrelse ökar ditt inflytande vad gäller allt från renoveringar till trivsel- och trygghetsfrågor.

En bostadsrätt är oftast billigare att bo i än en hyresrätt redan från dag ett, och blir det säkerligen på sikt. Dessutom kommer din lägenhet garanterat vara värd mer än du betalat för den, i en ombildning köper du din lägenhet för 70-75 % av marknadsvärdet. Chansen att påverka sitt boende och sina boendekostnader både nu och i framtiden gör valet lätt!

Det finns kort sagt många fördelar med att äga sitt boende och även om processen kan verka lång så har vi den erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra en lyckad ombildning.

Restate är störst i Sverige och har bredast kompetens när det kommer till ombildning och bostadsrätter, vi arbetar alltid med en helhetssyn utifrån förutsättningarna för just din ombildning. Med andra ord är det oss du ska kontakta när det är dags att bilda bostadsrätt!

Ombildningens steg

En ombildning består av ett antal moment som beskrivs här. Med vår erfarenhet och kompetens kan vi på Restate hjälpa dig genom en lyckad ombildningsprocess. Du kan vara trygg med att vi vet vad vi gör då vi genomför var tredje ombildning till bostadsrätt i Sverige.

Med oss får du en strukturerad och kvalitetssäkrad arbetsgång utarbetad för stora ombildningar, kombinerat med vårt personliga engagemang från erfarenhet av mindre föreningar.

1

Det första steget mot bostadsrätt är att några hyresgäster (minst tre) bildar en bostadsrättsförening och registrerar den hos Bolagsverket.

2

För att inte riskera att hyresvärden säljer fastigheten till någon annan kan bostadsrättsföreningen lämna in en intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt till Lantmäteriet.

3

Vi kontaktar fastighetsägaren för att meddela intresse finns hos hyresgästerna. Nu är förhandlingen igång!

4

En teknisk besiktning av fastigheten ska utföras av en oberoende besiktningsman. Besiktningen visar fastighetens skick och innehåller en beskrivning av vilka underhållsåtgärder som måste göras – nu och i framtiden.

5

När föreningen fått ett pris upprättas en ekonomisk kalkyl där det framgår vad respektive lägenhet kommer att kosta samt vad boendekostnaden blir om man köper sin lägenhet med bostadsrätt.

6

Kalkylen presenteras på ett informationsmöte för alla boende. I samband med mötet får samtliga hyresgäster meddela om de är intresserade av en ombildning utifrån de förutsättningar som redovisats.

7

Nästa steg är att upprätta den ekonomiska planen som sedan ska godkännas av behöriga intygsgivare, godkända av Boverket. I den ekonomiska planen framgår det hur köpet ska finansieras samt insats och årsavgift för respektive lägenhet. Den ekonomiska planen måste registreras hos Bolagsverket innan föreningen tar över fastigheten och upplåter lägenheter till hyresgästerna med bostadsrätt.

8

Beslut om att föreningen ska köpa fastigheten tas på en extra föreningsstämma (Köpstämma) där minst 2/3 av samtliga hyresgäster måste rösta ja. Rösta ja innebär inte att du förbundit dig att köpa din lägenhet, du godkänner endast att föreningen köper fastigheten.

9

Nu är det dags för alla som vill köpa sina lägenheter att söka lån. Du får ett fördelaktigt erbjudande från föreningens bank. Eftersom du inte behöver någon kontantinsats är det lättare att få lån i en ombildning, i princip alla som vill får lån!

10

Ombildningens sista steg är då föreningen betalar till säljaren och tar över fastigheten. Samma dag upplåter föreningen lägenheten med bostadsrätt till de som valt att köpa. Nu är ombildningen klar och du äger din boende!

Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap