Försäljning till bostadsrättsföreningar

Vi på Restate har unik och professionell kompetens av försäljningar till bostadsrättsföreningar vilket är resultatet av fler än 30 års erfarenhet i branschen. Vi har under dessa år varit delaktiga vid en stor andel av alla försäljningar till bostadsrättsföreningar som har genomförts i Sverige, något som gör oss till en pålitlig aktör.

Det unika med försäljningar till bostadsrättsföreningar är att det ofta är privatpersoner på köparsidan, som förmodligen gör en av de större investeringarna i sitt liv. Därför är det extra viktigt att försäljningen sköts organiserat med tydlig struktur och information.

Vi har en väl beprövad metod för ombildningar och har kunskapen för att hantera hela försäljningsprocessen, från att aktivera hyresgästerna, om intresset inte redan finns sedan tidigare, till de avslutande förhandlingarna och tillträde till fastigheten. Fördelen med att vända dig till oss är vår erfarenhet, kompetens och helhetslösningen vi erbjuder. Mer specifikt ansvarar vi för:

  • förberedelser och analys av försäljningsstruktur och metodik
  • upprättande av försäljningsmaterial och datarum
  • informationsmöten med de boende
  • löpande dialog med bostadsrättsföreningens representanter
  • hantering av bostadsrättsföreningens fördjupade undersökning och tekniska besiktning av fastigheten (due diligence)
  • löpande beslutsstöd och biträde vid förhandlingar och avslut.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar.

Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap