Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling handlar om att optimera fastigheten både till funktion och ekonomiskt värde. De områden som Fastighetsutvecklingen siktar in sig på är i första hand energieffektivisering och optimering av fastighetens ytor.

När det gäller energioptimeringen så finner vi grunden i den redan omtalade Underhållsplanen. För att få ned energikostnader krävs det att installationerna är moderna, i gott skick och väl injusterade. Här finns det i stort sett alltid åtgärder att göra även om byggnaderna är förhållandevis moderna. Utöver intrimning av befintliga installationer i fastigheten finns det i dag goda möjligheter att installera bergvärme i de flesta fastigheter, något som ofta går att räkna hem på relativt korta tider. Även andra tekniker utvecklas snabbt, bland dem solenergin, vilket vi har närmat oss idag. Vi har avancerad energikompetens inom Restate Energi Group, och våra energikonsulter hittar de energibesparingar som är möjliga att göra.

När det gäller optimering av ytor i din fastigheter pratat vi om att hitta outnyttjade byggrätter och hjälpa Er att nå fastighets fulla potential. Många fastigheter mår också bra av att delas vilket kan göras med hjälp av en tvådimensionell eller tredimensionell fastighetsdelning. 3D-delning gör det ofta möjligt att genomföra en lyckad bostadsrättsbildning. Dessutom kan vi hjälpa dig att avyttra de delar som är rationella att sälja, eftersom inte allt bör behållas.

Vi förstår att du vill få ut mesta möjliga värde ur din fastighet, men vi vet också att de främsta värdehöjande åtgärderna ofta ligger latenta och behöver upptäckas. Det är där våra fastighetsanalytiker kommer in i bilden och analyserar din fastighet eller ditt fastighetsbestånd, för att sedan hjälpa dig att göra rätt investeringar.

Utöver det kan vi hjälpa dig att se vad som behöver renoveras och hjälper dig givetvis att projektleda och upphandla renoveringen.

Våra kompetensområden kring Fastighetsutveckling är breda och oavsett vad du vill ha hjälp med står vi till tjänst med ett arbete som håller hög kvalitet och servicenivå.

Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap