3d-delning

Tredimensionell fastighetsdelning ger stora möjligheter att dela fastigheten på det för er bästa sättet.

Vi på Restate erbjuder helhetslösningar när det kommer till ombildningar av fastigheter och kan hjälpa er med 3D-delning. Förr var det endast möjligt att göra en vertikal avstyckning av en fastighet, men efter en ny lag är det även tillåtet att göra en horisontell 3D-delning. Genom att bilda en så kallad 3D-fastighet kan man avgränsa fastigheten i höjd och djupled och för fastighetsägaren innebär det att kanske kunna sälja bostadsdelen separat till ett privat bostadsföretag. På det här viset skapar man stora möjligheter att åstadkomma en effektivare användning av fastigheten. Är ni till exempel en så kallad oäkta bostadsrättsförening får ni en möjlighet att bli ett privat bostadsföretag tack vare en avstyckning av lokaldelen.

Med över 30 år i branschen har vi god erfarenhet av 3D-delning och har givetvis full koll på de bestämmelser som råder och vad man får göra och inte. Våra starka sidor är den breda kunskapen vi besitter och vårt stora engagemang i varje projekt. När du kontaktar oss för hjälp kring 3D-delning kan du räkna med en tydlig kommunikation och en professionell process från början till slut. Vi arbetar personligt, men med stor kompetens.

Lagen om tredimensionell fastighetsdelning innebär stora möjligheter för er att dela fastigheten på det bästa sättet för er. Kontakta oss på Restate så hjälper vi er.

Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap