Underhållsplan

En långsiktig underhållsplan är det viktigaste verktygen som en fastighetsägare har, eftersom den ligger till grund för vilket planerat underhåll och vilka investeringar som behöver göras i fastigheten.

Utan en underhållsplan riskerar fastigheten oväntade utgifter i form av reparationer och ett stort löpande underhåll, vilket är vanliga orsaker till höga driftskostnader. Underhållsplanen ger Er möjlighet att räkna på det underhåll som behöver göras, hur det påverkar er ekonomi över tid, hur fort ni kan räkna hem en investering och hur det påverkar fastighetens värde, hyror och avgifter för de boende. Men den bidrar också till trivseln som kommer med en väl fungerande fastighet.

Att ta fram en underhållsplan börjar med en detaljerad besiktning av fastighetens alla delar vilket ger Er en god kontroll över skicket på byggnaden och de tekniska installationerna. Nu har Ni ett underlag för att kunna besluta vad som behöver göras och i vilken ordning. Och ni kan planera det underhåll som är bäst att göra först ur en ekonomisk synvinkel. På så vis planerar ni indirekt bort oförutsedda kostnader som annars drabbat er. Och detta skapar en stabilare och mer förutsägbar ekonomi.

Underhållsplanen ligger i sin tur till grund för budgeteringen av drift och underhåll och ni får en möjlighet att planera avsättningsbehovet för lång tid framöver. En underhållsplan bör ligga på 30 år med tanke på att delar av fastigheten har avskrivningar på 30 år eller mer.

Vi på Restate har god erfarenhet att ta fram effektiva och bra underhållsplaner till fastigheter. Vi stödjer er också gärna i genomförandet av underhållet och att tar ansvar för den tekniska förvaltningen av er fastighet

Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap