Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning handlar om att säkerställa funktion och värde på fastigheten genom att underhålla och utveckla fastighetens alla fysiska delar. Inom Teknisk förvaltning finns områdena Tillsyn och Skötsel, Drift samt den långsiktiga Tekniska förvaltningen.

Tillsyn och skötsel är den dagliga tillsynen, den del av förvaltningen som de boende ser och märker som en närvarande service. Belysningen skall fungera, det skall sandas när det är halt ute och det kan vara den läckande kranen som behöver åtgärdas. Inom tillsyn och skötsel finns också jourverksamheten som ibland behövs om det uppstår något akut som de boende behöver hjälp med. Och mycket mer naturligtvis.

Området Drift brukar vi beskriva som det område som säkrar att alla installationer fungerar. Exempel på det är vatten, värme, ventilation och kanske hissar om det finns i byggnaderna. Här är det viktigt med kompetenta driftstekniker som utför kontroll och service på de installationer som finns. Det är också mycket viktigt att det löpande förs dokumentation över alla åtgärder, både för att kvalitetssäkra arbetet och tekniken men även för att ni som fastighetsägaren skall kunna få rapporter om aktuell status.

Den långsiktiga Tekniska förvaltningen är det viktigaste verktyget en fastighetsägare har. Inom detta område ligger den övergripande kontrollen över fastighetens tekniska status, vilka investeringar och vilket planerat underhåll som krävs för att säkerställa funktion och ett optimalt värde på fastigheten. Den tekniska förvaltningen utgår alltid från en Underhållsplan som beskriver fastighetens skick och detaljerade underhållsbehov på lång sikt, oftast 30 år. Utifrån denna kunskap planerar vi tillsammans med fastighetsägaren vilket underhåll som skall genomföras och hur det skall finansieras. Detta ligger till grund för fastighetens budget och mynnar ut i en förvaltningsplan där de närmaste årets underhåll och investeringar fastställs. Detta arbete är fundamentet i fastighetsförvaltningen och det påverkar alla övriga delar och alla er som bor i fastigheten.

Restate har hög kompetens inom teknisk förvaltning och handlar upp och projektleder alla typer av underhållsåtgärder. Tveka inte att kontakta oss om Ni har frågor eller vill ha hjälp mer Teknisk förvaltning i någon del.

Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap