Fastighetsutveckling

När vi förvaltar din fastighet vill vi också utveckla den.

Fastighetsutveckling handlar om att optimera fastigheten både till funktion och ekonomiskt värde. De områden som Fastighetsutvecklingen siktar in sig på är i första hand energieffektivisering och optimering av fastighetens ytor.

När det gäller energioptimeringen så finner vi grunden i den redan omtalade Underhållsplanen. För att få ned energikostnader krävs det att installationerna är moderna, i gott skick och väl injusterade. Här finns det i stort sett alltid åtgärder att göra även om byggnaderna är förhållandevis moderna. Utöver intrimning av befintliga installationer i fastigheten finns det i dag goda möjligheter att installera bergvärme i de flesta fastigheter, något som ofta går att räkna hem på relativt korta tider. Även andra tekniker utvecklas snabbt, bland dem solenergin, vilket vi har närmat oss idag. Vi har avancerad energikompetens inom Restate Energi Group, och våra energikonsulter hittar de energibesparingar som är möjliga att göra.

Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap