Ekonomisk förvaltning

Restate erbjuder en kvalificerad ekonomisk och administrativ förvaltning av din fastighet. Vi är specialiserade på bostadsrättsföreningar, men arbetar även med övriga fastighetsägare.

Vår stora kunskap inom fastighetsområdet ger oss en särskild förmåga att förstå och hantera informationen bakom alla verifikat och därmed möjliggöra proaktiv förvaltning.

Vi hanterar den ekonomiska förvaltningens alla delar såsom fakturabetalning, hyresavisering, dröjsmålshantering, bokföring, bokslut, årsredovisning mm. Vi administrerar även hyresgästs- och bostadsrättsregister, t ex medlemsregister, lägenhetsregister och pantsättningsregister. Leverantörsfakturor skannas och attesteras över internet.

Behöver ni hjälp med hanteringen av kölistor till förråd/p-platser eller garage hjälper vi er med det. Behöver ni stämmoordförande löser vi det. Ni bestämmer.

Administrativt förvaltningsstöd

Vårt stöd anpassas utifrån styrelsens behov. Målsättningen är att se till att styrelsen har en väl fungerande organisation och arbetsordning för att förvalta bostadsrättsföreningen.

Förvaltaren hjälper styrelsen med att förbereda styrelsemöten genom av utskick av förvaltningsrapport. I rapporten framgår pågående ärenden och aktuella händelser, som är av större vikt för styrelsen.

Förvaltningsplan fastställs i samråd med styrelsen 1 gång/år och innehåller årlig aktivitetsplan och ansvarsfördelning för det kommande verksamhetsåret.

Copyright Restate AB - Brandson AB - Digital Byrå - Sitemap